Eind februari heeft de RVO een verzoek gedaan aan de ondernemers die de TVL 1 (voor het 3e kwartaal 2020) hebben aangevraagd om de TVL 1 definitief vast te stellen.

Vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode wil de RVO de werkelijke omzet weten. Vóór 1 april 2021 dient  de daadwerkelijke omzet in het 3e kwartaal 2020 aan de RvO doorgegeven worden. Bij voorkeur met btw-aangiftes van het 2e en 3e kwartaal van 2020.

Binnen 16 weken ontvangt de onderneming vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar de onderneming recht op heeft.

Is het omzetverlies gelijk aan de opgegeven schatting, dan ontvang je de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvang je minder dan 20% of moet je de subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvang je alsnog een hogere subsidie.

Let op: de ontvangen tegemoetkoming dient volledig terugbetaald worden als er geen bewijsstukken (op tijd) worden ingediend.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie kan de RVO aanvragen achteraf controleren, waarbij om extra bewijsmateriaal gevraagd zou kunnen worden.

Wij helpen graag bij het vaststellen van de TVL 1. Graag vernemen wij uiterlijk op deze maand nog of wij jullie hiermee kunnen helpen.